مصطفی آهنج:
بهت تبریک میگم کارات فوق العاده امید وارم کاراتو در صحنه های بین المللی ببینم راستی اگه بتونی با همین کیفیت انیمیشن ارائه بدی معرکه میشه. مصطفی آهنج