امیر محمد:
خیلی زیباشده ایووووول امیر جان،وقتی کارهاتو میبینم جون میگیرم.