پویا ظریف:
واااای ! واقعا شگفت انگیزه ! چه نور و رنگ های خوبی ! عالی از هر نظر !