محمد كاوه فيروز:
تصویر سازی زیبایی شده.. فکر میکنم کنتراست ماشین از محیط کمتره و یه خورده تو ذوق میزنه به علاوه اینکه شدت سایه ها بیشتر بشه نتیجه شاید بهتر بشه.. انداره ماشین هم یه مقدرا کوچیک به نظر میاد..