نوید قدیری:
خوب شده-ولی به نظر من سرش یکم بزرگتر به نظر میاد-روی بازو هاش هم بیشتر کار کنید بهتر میشه-