علی گلزار:
اقا این سلمان فارسی هستش ولی شمشیرش صلیب داره :)؟ خیلی عالی شده پسر