محمد امین فدایی:
بسیار عالی کشیده شده.مخصوصا که یه جورایی منو یاد بتمن کمیک های قدیم میندازه صورتش.واقعا دست مریزاد