پویا ظریف:
بازم یه شاهکار دیگه ، دلم برای کاراتون تنگ شده بود ، خیلی عالیه !