جواد حدادی:
ایا شما مدل ها را دانلود میکنید و بعد رندر میزنید؟؟؟ مایه ی ضعف یه طراحه...