امید حافظ:
کار خیلی قشنگی شده. خوشم میاد ازش. فقط اینکه من هم با آقای عرفانی موافقم. کادر رو خیلی بسته گرفتید.