امیرحسین عرفانی:
واقعا عالی و چشم نواز شده! تنها نکته ای که خیلی خوب نشده کادر بندی و فاصله خیلی کم از حاشیه هاست. کارت عالیه.