احسان دباغی:
ba tashakor az hame :) ali size cheghadisho mikhay ?:D