نیما عسکری:
خیلی خوبه! (فقط کیفیت تکسچر جلو تصویر یه خورده پایینه)