بهزاد احدپور ایوریق:
از مدل دستاش خيلي خوشم اومد . خيلي باحاله