هومن راحتی:
مرسی خیلی کار خوبی شده علی جان. بافت ها خیلی خوب و دقیقن. ایده کار هم خیلی خوب هستش. موفق باش.