مرتضی قفلی:
واقعا عالیه ، منو درگیر داستان کردی...