امیرحسین عرفانی:
مرسی علی از این کار خوبت، و مرسی از اینکه داستان رو بصورت کامل نوشتی، خیلی تاثیر داره. آفرین.