کوثر رضایی:
کاراتون خیلی قشنگن . اول نقاشیشو میکشین بعد تو فتوشاپ رنگ میکنید؟؟؟؟؟