علی جلالی:
قدرت و خشونت رو همه جای این اژدها میشه دید. خسته نباشی سهیل