فرهاد نجومی:
عاااالی شده این کار ... در عین سادگی بهترین ارائه