سعید جلابی:
شخصا یکی از بهترین اژدهاهایی که تا حالا دیدم، خیلی شخصیت داره و رنگا بی نظیرن، شما واقعا استادی