مجتبی ندرلو:
ترکوندی مرد واقعا دمت گرم. مرسی آرش از کار خفنت. تاثیر نور خورشید رو پوست این بی پدر خدا شده.. عالییییییه.