امید نکو همت:
خیلی خوبه .....نتنها رنگش بلکه استایلش خیلی کلاسیک و فوق العاده شده .....اصلا خفنی همین.......