Tribute to Miyazaki

هنرمند:
نوع اثر: 
نرم افزار ها: 
دسته بندی اثر: 
تاریخ اتمام: 
چهارشنبه, سپتامبر 30, 2015 - 01:50
مدیر سایت:
هنرمند عزیز، اثر شما برای رویداد دریافت شده است. توجه داشته باشید که آثار این رویداد تا روز اختتامیه برای عموم قابل نمایش نیستند. بعد از اختتامیه تمام آثار قابل نمایش برای عموم خواهند بود.
Mehdi Yamini:
هرکاری کردم crop نشد ...:(