Saint Bernards

هنرمند:
نوع اثر: 
نرم افزار ها: 
دسته بندی اثر: 
تاریخ اتمام: 
چهارشنبه, اکتبر 12, 2011 - 22:15
محمد پارتین:
این سگ ها از نژاد سنت برنارد هستند که توسط کشیشان در کشور سوئیس پرورش داده می شده تخصص این سگها نجات کوهنوردان و اسکی بازان مصدوم در کوهستان است بسته ای هم که به گردن سگ ها دیده میشود شامل کمک های اولیه است کار این سگ ها پیدا کردن مصدوم و رساندن کمک قبل از رسیدن گروه نجات می باشد ضمنا قدیمی تر ها این نوع سگ را که در کارتون بل و سباستین در سال های دور از تلوزیون پخش می شد به خوبی به یاد دارند به یاد روزهای خوش کودکی با تشکر محمد پارتین