portrate

هنرمند:
نوع اثر: 
نرم افزار ها: 
دسته بندی اثر: 
تاریخ اتمام: 
چهارشنبه, اکتبر 21, 2015 - 02:05
Ali Azizi:
کارهاتون زیباست فقط احساس میشه چهره شخصیت ها جدا از این یکی ، بدجنسی نهفته ای دارند .. در طراحی اندام ها بهتر کار می کنید . پیروز باشید