Message for Gray Wizard

نوع اثر: 
نرم افزار ها: 
دسته بندی اثر: 
تاریخ اتمام: 
سه شنبه, اکتبر 1, 2013 - 12:30
اکرم کسروی فرد:
very cool!so hilarious! congratulations
امیرحسین عرفانی:
فوق العاده؛ همین!!
محمد موسوی:
کار بسیار زیبا و دوست داشتنی ای شده، موفق تر باشی.
ALI JALILIAN:
یعنی اینو دیدم همون اول فهمیدم کار خودته البته از کار قبلیت در کل حرف نداره
عباس عمادی:
بسیار عالی شده ، اگه بینی رو کمی قرمز می کردی جذابتر می شد .
علی عزیزی:
زنده باد ..استاد افتخار همکاری در آینده نزدیک رو می دین..؟( انیمیش کوروش بزرگ)