The Kingdom of the Prince of Persia

نوع اثر: 
نرم افزار ها: 
دسته بندی اثر: 
تاریخ اتمام: 
شنبه, مارس 19, 2016 - 10:55
توضیحات: 
این شخصیت را برای یک داستان جدید طراحی کردم که قسمتی از آن را در ادامه می خوانید. به پادشاهی رسیدن پرنس ایرانی قسمت اول: سقوط البرز کوه پس از نابودی وزیر، با بازگشت شنهای زمان و خنجر به جزیره زمان، پرنس به پادشاهی سرزمینش رسیده است . او در تلاش است تا پادشاهی جدیدش را برای آسایش مردمانش بنا کند و از تجربیات گذشته خود و نیاکانش برای این کار بهره مند شود. او هر شب در هنگام خواب کابوس بازگشت دهاک و اهریمنانش را میبیند که دوباره به کالبد بازگشتند و سرزمینش را نابود کرده اند. برای یافتن دلیل خوابهایش از همه دانایان سرزمین دعوت می کند تا خوابش را تعبیر کنند. از میان دانایان بانویی به نام (واخش یوژدهر ) داستانی درباره جد پرنس (سُروشاویزد) که بنیانگذار پادشاهی سرزمین اوست می گوید. دراین داستان جد پرنس(سُروشاویزد) در نبردی با اهریمن (انگره) بر او پیروز شده و او را در البرز کوه به بند کشیده است. (سُروشاویزد) این کار را به مدد قدرتی که از وسیله ای نا معلوم بدست آورده انجام داده است. اما با گذشت زمان کسی نمی داند این وسیله چیست و کجاست! پرنس شروع به کند و کاو در تاریخچه خانوادده اش می کند و تصمیم می گیرد برای جلوگیری از اتفاقهایی که در خواب دیده است آن شی عجیب را بیابد. پرنس به همراه فرح دست به کار می شوند. سرانجام از روی نقوش و رمزهایی که بر دیوارهای کاخ و دالانهای زیرزمینی آن وجود دارد به مقبره جدش می رسد و با باز کردن آن سه شی باستانی را که با وی دفن شده بودند می یابد. شمشیر، زره، نقاب بر روی هر سه جملات رمز آلودی نقش بسته. نقاب: اگر پندار نیک نداشته باشی شایسته زیسن در فرصت کنونی نیستی. زره: روح تو در امان من است، مگر بجز راستی راهی بجویی. شمشیر :در برابر هر شری توانت می دهم اگر کردار نیکو داشته باشی. اما پرنس در هنگام باز کردن مقبره و برداشتن سه شی رمز آلود درون آن، ناخودآگاه باعث رهایی اهریمن(انگره) از بند می شود زیرا هر یک ازاین سه شی، قسمتی از روح سُروشاویزد را در خود دارند و به واسطه آنهاست که اهریمن(انگره) در طی این زمان در بند باقی مانده است. قدرت نیک پنداری، راستگویی و درستکرداری جد پرنس(سُروشاویزد) به توسط سه شی باستانی او، زنجیرهای اهریمن را در کوه محکم می کردند و جدا شدنشان از روح (سُروشاویزد) باعث آزادی اهریمن و اسارت روح او شد. حالا با آزادی (انگره) ، البرز کوه که زندان او بود فرو میریزد و به گودالی بزرگ و عمیق در دل تارزمین مبدل می شود. دژ مستحکمی برای اهریمن که با دالانهای تو در توی خود لشگری از بدخویان را در خود بازسازی می کند . اهریمن تصمیم دارد با از بین بردن سه شی باستانی قدرت نهفته در درونشان را به خود منتقل کند و برای همیشه فرمانروای دو عالم نور و تاریکی شود. پس اهریمن (انگره) یارانش را از بند می رهاند و گرد هم می آورد تا انتقامش را از سُروشاویزد و نوادگانش بگیرند و سه شی باستانی و روح سُروشاویزد را نابود کنند. پرنس پس از اشتباهی که در برداشتن سه شِی از مقبره انجام داد، متوجه شد که تنها راه جلوگیری از به قدرت رسیدن اهریمن(انگره) نبرد با اوست. این بار برای جبران اشتباهاتش باید از جان گذشتگی می کرد تا مردم سرزمینش را نجات دهد. پس به همراه فرح رهسپار (تارِزمین) می شود. استفاده از هر یک از سه شیِ باستانی به پرنس قدرتی خاص می دهند. اما از هیچ یک نمی تواند به مدتی طولانی استفاده کند. چون قدرتی که در هر یک از این سه شی وجود دارد ناشی از روح سُروشاویَزد است و پرنس تاب این قدرت را ندارد. اگر در زمان طولانی از هر یک از این سه استفاده کند دو اتفاق می افتد. نخست، روح سُروشاویَزد که در اسارت اَنگَرِه(اهریمن) اسیر است به شدت آسیب می بیند و نابود می شود و سپس اینکه کالبد پرنس هم توسط روح سه شیِ باستانی تسخیر می شود و به خدمت آنها در می آید. به همین دلیل پرنس باید با استفاده از تعالیم معنوی که توسط واخَش یوژدَهر(زن پیشگو) می بیند قدرتش را برای کنترل سه شی بیشتر کند. قدرت سه شیِ باستانی: نقاب: قدرت دیدن رمزهای پنهان را می دهد / موجودات باستانی را برای انجام کارهایی که پرنس می خواهد کنترل می کند/ در جنگ نهایی اگر پرنس همه تعالیم را دیده باشد با گذاشتن نقاب، جلوی مسخ شدن با جادوی چشمان انگره را می گیرد. زره: او را از آسیب دیدن حفظ می کند / ارتباطش را با فرامین سُروشاویزد که در بند است برقرار می کند/ در هنگام مواجه شدن با یاران اهریمن او را خبر می کند. شمشیر: دست گرفتن شمشیر قدرت زیادی می خواهد. به همین خاطر تا توانمند شدن پرنس برای استفاده از آن استفاده نمی شود/ اما در نبرد با یاران اصلی اهریمن برای ضربه نهایی از آن استفاده می کند/ در نبرد با اهریمن شمشیر باستانی سلاح اصلی است.
عباس عمادی:
بسیار عالی شده ، موفق و پیروز باشید .