Good and Evil

هنرمند:
نوع اثر: 
نرم افزار ها: 
دسته بندی اثر: 
تاریخ اتمام: 
سه شنبه, دسامبر 6, 2011 - 16:05
محمد پارتین:
خیر و شر در وجود همه ی ما هست حال آنکه اجازه داده ایم کدام یک سکان دار شده باشد معلوم نیست
حدیث کوردانی:
کار خیلی قشنگیه.با جزئیات و زیباست و پر مفهوم.تبریک میگم.