Architectural Render

هنرمند:
نوع اثر: 
دسته بندی اثر: 
تاریخ اتمام: 
چهارشنبه, اوت 14, 2013 - 22:50
توضیحات: 
این تصاویر مربوط به پروژه شخصی اینجانب بوده که بعد از مراحل modelling و rendering وارد انجین uniy شده و به صورت ریل تایم در آمده است.تصاویر مربوط به محیط real time آن و فیلمی از روند ساخت این پروژه نیز بر روی صفحه face book اینجانب قرار داده شده است.