پوستر بازی سالهای سیاه__ 3

هنرمند:
نوع اثر: 
نرم افزار ها: 
دسته بندی اثر: 
تاریخ اتمام: 
دوشنبه, سپتامبر 8, 2014 - 02:35
توضیحات: 
طراحی کاراکتر های این بازی توسط بنده نبوده و کاراکتر های lowres شرکت رسانا شکوه رو تو zbrush فیگور دادم و رندر و استفاده برای طراحی پوستر..