رستم دستان

نوع اثر: 
نرم افزار ها: 
دسته بندی اثر: 
تاریخ اتمام: 
دوشنبه, آوریل 29, 2013 - 20:50
توضیحات: 
این تصویر چهره رستم است که در کتاب شاهنامه به چاپ رسیده است
مصطفی آهنج:
زنده باد ایران
fahimeh:
کارات کلا فوق العاده است
نوری محمدی:
عالیه ........ فوق العاده است.