در این بخش می توانید به ارسال آثار در حال انجام پرداخته و از بازخورد آن توسط هنرمندان دیگر بهره مند شوید. توجه کنید که آثار نهایی باید بطور جداگانه در گالری ثبت شده و با توجه به شراسط گالری به نمایش درآیند.
  تالار عناوین مطالب آخرین مطلب
No new
در این بخش به ارسال و تبادل نظر در مورد آثار دو بعدی و Concept Art بپردازید.
25
25 وقت سفارت یونان...
توسط Mmh 66
09/18/2018 - 19:06
No new
در این بخش به ارسال و تبادل نظر در مورد آثار انیمیشن خود بپردازید.
19
19 وقت سفارت کانادا...
توسط Mmh 66
10/03/2018 - 19:20
No new
در این بخش به ارسال و تبادل نظر در مورد آثار سه بعدی بپردازید.
18
18 Italy visa
توسط Mmh 66
09/30/2018 - 16:44