نام رویداد : سمینار تخصصی Game Development
تاریخ رویداد : سوم اسفند 1388
محل همایش : دانشگاه  صنعتی امیرکبیر

برگزار کنندگان :  CGart.ir | شرکت فن افزار شریف | انجمن علمی  ریاضی و علوم کامپیوتر

 
 

 

 

 

 

برگزار کنندگان : سایت CGart.ir | شرکت فن افزار شریف | دانشگاه صنعتی امیرکبیر (انجمن علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر)

موضوعات برنامه : تشریح فرآیند تولید بازی گرشاسپ
                      معماری موتور بازی
                      فناوری های بکار گرفته شده
                      بررسی دید فنی
                      ارتباط با بخش هنری و بصری
                      رویداد های مثبت و منفی
                      پرسش و پاسخ

سخنرانان : امیرحسین فصیحی (مدیر پروژه و برنامه نویس)
               فهام نگینی (برنامه نویس)
               سهیل دانش اشراقی (کارگردان هنری)
               سیروس پورلطیفی (مدلساز سه بعدی)
               یاسر ژیان (برنامه نویس)
               پیمان مسعودی (انیماتور)
               حسین حسینیان (طراح بازی)

مختصری از سمینار :

ابتدا "امیرحسین فصیحی" به معرفی  شرکت و تاریخچه آن، معرفی پروژه و سرفصل های سمینار پرداخت و آنها را تحت عناوین "دید هنری" ، "مدلسازی کاراکتر" ، "مدلسازی محیط" ، "انیمیشن" ، "طراحی بازی" ، و "دید فنی" تقسیم بندی نمود.

 

دید هنری

"سهیل دانش اشراقی" ، طراح کانسپت و کارگردان هنری پروژه دید هنری را بررسی نمود و به نمایش برخی طرح های Concept بازی پرداخت. وی تعامل خوب بخش فنی و بخش هنری را عنصری مهم در موفقیت روند کار دانست و مطلع بودن هر فرد از روند کار بخش های مختلف پروژه را عنصری مثبت ارزیابی نمود. "یکی از بهترین خصوصیات این پروژه تعامل و تبادل نظر تمام افراد تیم در بخش های مختلف هنری و فنی است، و در واقع با این روند تمام افراد در کارگردانی و رسیدن به نتیجه مطلوب نقش دارند." وی  همچنین در مورد شخصیت "گرشاسپ" ، عناصر بکار رفته در طراحی آن و طراحی فضا و محیط های بازی نکاتی را عنوان نمود.
مدلسازی سه بعدی

"سیروس پور لطیفی" در ادامه به بررسی فرآیند مدلسازی سه بعدی کاراکتر ها و محیط های بازی پرداخت و مراحل آنرا عنوان نمود. وی همچنین فراهم سازی ابزار تکمیلی در محیط های نرم افزار و Package های 3D توسط تیم برنامه نویسی را عنصری مهم و مثبت عنوان نمود. وی در ادامه به تعامل مداوم با Concept Artist اشاره نمود و بدست آمدن نتیجه مطلوب را منوط به بازسازی ها و اصلاحات مداوم و پی در پی (Revise) دانست.


انیمیشن

سپس "پیمان مسعودی" به بررسی انیمیشن کاراکتر ها پرداخت و تفاوت آنرا با انیمیشن عادی و فیلم عنوان نمود. وی انیمیشن را به دو قسمت "درک حرکت و فیزیک" و "جنبه هنری" تقسیم نموده و به عنوان اهمیت هر یک پرداخت. وی همچنین از ابزار های استفاده شده یاد نمود و استفاده از محیط های Script نویسی مانند Max Script را عنصری تکمیلی در این بخش عنوان نمود.


طراحی بازی

"حسین حسینیان" طراح بازی، در ادامه به تعریف طراحی بازی و نقش طراح بازی در روند تولید پرداخت و هر قسمت Interactive در بازی را مربوط به این بخش دانست. وی طراحی بازی را به دو بخش اصلی "طراحی مکانیک های بازی و سیستم مبارزاتی" و "طراحی مراحل بازی" تقسیم نمود و به توضیح آنها پرداخت. وی سپس به بررسی رویداد های مثبت و منفی در این بخش پرداخت.


دید فنی

سپس بخش توضیحات فنی سمینار با توضیحات مفصل "امیرحسین فصیحی" ، "یاسر ژیان" و "فهام نگینی" ادامه یافت. در این بخش به توضیحات تفصیلی در مورد بحث های فنی، تکنولوژی های استفاده شده، موتور گرافیکی، بررسی کتابخانه های استفاده شده و موارد متعدد فنی دیگری پرداخته شد. گزارشی از آمار فنی موجود در بخشهای Editor و Engine بازی ، حرکات Camera ، سیستم Seamlessness، سیستم های Scripting ، بخش Debugging و ... در این قسمت پوشش داده شدند.

 

در ادامه "سیروس پور لطیفی" به توضیح تکنیک Splatting در Texturing و کاربرد های آن پرداخت. وی از این تکنیک به عنوان عنصری مهم در Texturing همزمان Mesh های مختلف بطور مطلوب و با صرفه برای CPU یاد کرد، و همچنین به بررسی نکات مهمی در بخش Texturing محیط و کاراکتر پرداخت.

 

پرسش و پاسخ

در انتها بخش پرسش و پاسخ آغاز شد و سخنرانان به پاسخگویی سوالات متعدد حضار در بخش های مختلف و متنوعی چون موتور بازی، موسیقی بازی، فیزیک محیط، فیزیک کاراکتر، Gameplay بازی، داستان و ... پرداختند.

 

با تشکر فراوان از شرکت محترم "فن افزار شریف" ، "انجمن علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر" ، "روابط عمومی دانشکده عمران" ، دانشجویان گرامی و تمام عزیزانی که در برگزاری این رویداد ما را یاری نمودند.

 

تمامی حقوق بخش مسابقات سایت متعلق به سایت cgart.ir است.

 

 

 

Copyright © 2012 - www.cgart.ir - All rights reserved
 

godaddy web stats