نام رویداد : Band Meetings
تعداد کل جلسات : 4
مکان برگزاری : CGhouse

حامی جلسات : گروه شرکت های آواژنگ

 
 

 

 

 

 
 

معرفی جلسات Band Meeting

این جلسات شامل 4 کارگاه آموزشی می باشد که جهت گردهمایی، تبادل ایده ها و آموزش بین هنرمندان و شرکت کنندگان مسابقه Music Band برنامه ریزی و برگزار شده است. 

تصاویری از این رویداد ها

 

Band Meeting #1

 

Band Meeting #2

 

Band Meeting #3

 

Band Meeting #4

 

تمامی حقوق بخش مسابقات سایت متعلق به سایت cgart.ir است.

 

 

 

Copyright © 2012 - www.cgart.ir - All rights reserved
 

godaddy web stats