عنوان رویداد : سمینار تخصصی بازی آنلاین آسمان دژ
تاریخ رویداد : یکشنبه 21 فروردین ماه 1390

مکان : دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی کامپیوتر

برگزار کنندگان : CGart.ir - انجمن علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
 
 

 

 

 

 

عنوان رویداد : سمینار تخصصی بازی آنلاین آسمان دژ

تاریخ رویداد : یکشنبه 21 فروردین ماه 1390

مکان : دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی کامپیوتر

برگزار کنندگان : CGart.ir - انجمن علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

 

سخنرانان : فرزام ملک آرا - مرتضی ابراهیمی - سعید حیدری

عناوین برنامه :

بررسی روند ساخت و تولید بازی آسمان دژ

بررسی تکنولوژی، راه کار های فنی و مشکلات روند ساخت

بررسی ویژگیهای بازی های MMO و الگوهای استفاده شده در آسمان دژ

توضیحات اجمالی تکنیکی در جهت شروع پروژه ساخت بازی با امکانات موجود

بحث و تبادل نظر بین سازندگان بازی و شرکت کنندگام در سمینار

 

تصاویری از این رویداد :
 


 با تشکر از اعضا انجمن علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر - فرزام ملک آرا و تیم سازنده بازی

تمامی حقوق بخش مسابقات سایت متعلق به سایت cgart.ir است.

 

 

 

Copyright © 2012 - www.cgart.ir - All rights reserved
 

godaddy web stats